سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

بابا ورزشکار...

سلام

این یه عکس دیگه البته قضیه نداره فقط شکار لحظه هست برای زنگ تفریح راستش اگر هم دارد من نمی دانم ظاهرا مربوط به یک تجمع است اما فقط ببینید این حاج اقا با چه مهارتی موانع را پشت سر میگذارد !!