سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

نیمه شعبان مبارک!!!

    نظر

                            خبرآمد خبری در راه است         سر خوش آن دل که از آن آگاه است
                            شاید این جمعه بیاید شاید         پرده از چهره گشاید شاید

    

سلام من دارم می رم اردو قم جمکران نمی دونین چقدر خوشحالم ...تا هفته ی دیگه هم نیستم

امدم نیمه ی شعبان رو پیشاپیش تبریک بگم

شاید نیمه شعبان ما رو بردن ...دعاکنین  ببرنمون دعاکنین دعاکنین برنامشون بهم نخوره … یه دعا از ته دل                                     

 و در اخر اقا جان مهدی جان  

این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است     دریاب کار ما را که نه پیداست کار عمر 

 

گر چه خسته ام

گرچه دل شکسته ام

باز هم گشوده ام دری بسوی انتظار          

تا بگویمت هنوز هم 

به ان صدای اشنا امید بسته ام