سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

کاش...

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

اینها  بانوان ایرانی بودند که بدون فضا پیما آنقدر بالا رفتند و آنچنان افتخاراتی برای ما افریدند که دنیا از درک ان عاجز است کاش شما هم قبل از به فضا رفتن  به اینها اقتدا میکردید !

که در این صورت دیگر پرچم امریکا را روی بازوی شما نمی دیدیم و...

آنگاه می توانستیم به این موفقیت علمی افتخار کنیم !