سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

روحانی مشروطه خواه!!!!!!!!

    نظر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خلااصه از اون روزی که مامان رفته جامعه الزهرا وقتی جو می گیرتش فکر میکنه حجت الاسلامه!!

 

تازه دو سه بار مشروط شده! خودش همیشه میگه من از روحانیون مشروطه خواهم!!!

 

(البته مشروطی اینجا با دانشگاه فرق می کنه بعدا براتون توضیح می دم)