سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

یعنی ؟!!!!

خدایا من از نماز هایم،از نفس هایم واز تمام اعمالم در مقابل تو شرمنده ام !!!!!  امام حسین (ع)

تو این روزا دعا یادتون نره  ها ... محتاجیم حسابی

یا زینب(س)