سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

دیروز ، امروز، گوشه ، کنایه ، ازین حرفا ...

بسم الله الرحمن الرحیم  

خانه کوچیک، پایین شهر ،خانه 700 متری بالا شهر، .....ازین حرفا !

یه کرسی تو اتاق ،هتل 5ستاره....  ازین حرفا!

یک سفره ساده ،ابگوشت دیزی .... مرصع پلو ،جوجه ،قورمه سبزی ....چند نوع دسر .....ازین حرفا!

رئیس جمهوران روزها  ،....مسئولین چند رده پایین ترحالا.....  ازین حرفا!

مجالس ساده ،عروسیهای انچنانی..... ازین حرفا!

 حلقه چند ملیونی...  ازین حرفا !

رجایی و...و..و... ازین حرفا !

دیروز ، امروز، تغییر ارزشها  .....ازین حرفا !

من چی گفتم ؟ شما فهمیدین خداییش ؟

من که قاطی کردم ، عروسی یکی از اقازاده ها! (..)... برنامه تلوزیونی  زندگی شهید رجایی، ازین حرفااااااااااااااااااا!!!!!

 البته شیطونه را حواسمون باشه ما هم شاید مستثنی نباشیم ازین حرفا ..!

حالا می فهمم اقا انگشتر خودشون رو برای حلقه دامادی پسرشون دادن ..بزرک بوده دادن کوچیک کردن اندازش بشه یعنی چی؟!  حالا میفهمم  (شیخ بهلول درباره اقا میگن شاید من به زهد مشهور باشم اما اقای خامنه ای از من زاهد ترند چون من چیزی ندارم و زهد می ورزم اما اقای خامنه ای با ان همه چیز که در اختیار دارند نسبت به مال دنیا بی تفاوتند )یعنی چه ! ازین حرفا...!

پی نوشت :

داخل پرانتز:حالا بعضی میگن دارندگی و برازندگی ، خب حلالش شاید اشکال نداشته باشه اما هم نشینی و هم دردی مسئولین با مردم محروم باعث میشه  بیشتر درکشون کنن و بهتر برنامه ریزی کنن ازین حرفا ..!

یک پست این وسط جاموند ،بعدا ...ازون حرفا

برای ما دعا کنید ....