سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

زن ذلیل !

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب و پریشب که امده بود مسجد دستش سبز بود امشب هم .

پرسیدم حاج اقا چرا دستتون سبزه؟

لبخند همیشگی اش به خنده تبدیل شد و گفت :خانمم  یه عالمه سبزی خریده گفتم بذار باشه خودم پاک کنم خودم هم خردش میکنم !الان سه روزه که مشغولم!

گفتم حاج اقا شما هم؟

گفت مردی که تو خونه زن ذلیل نباشه که مرد نیست!

 

گفته باشم هرکی خاطرات حاج اقا اسکندری رو نخونه یا شب میمیره یا روز !خود دانید!

اینم از بچه داری ما!( فقط اگه مامان خانوم بفهمه!)