سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

وقتی قاضی شریح ها حکم میدهند ! جهاد 19

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

(شیخ عبد العزیز آل شیخ) مفتی کل عربستان و رئیس بزرگ علمای این کشور تظاهراتی که در حمایت از مردم فلسطین برگزار شده بود را غوغا و اقدامات جنجال برانگیز توصیف کرده و مدعی شده بود که این تظاهرات بیهوده است ، آل شیخ دومین روحانی عربستان نیز فتویی مبنی بر تحریم تظاهرات صادر کرده  و جالب توجه تر  (شیخ صالح الحیدان ) هست که فرموده:

شرکت در تظاهرات  مردم را از یاد خدا باز میدارد !!

 

 

خلایق را هم که هرچه لایق!

 اگر رئیس جمهور های قبلی فرصت آتش افروزی داشتند  این یکی فرصت همان را هم ندارد ، کارهای واجب تر دارد!!

 رئیس جمهور ندید بدید هم خدا نصیب گرگ بیابان نکند  !!