سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

روحانی متشکریم !

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

ممنونیم از اینکه درهای  ایران را به سوی آمریکایی ها باز کردی تا بلکه ایران هم مثل عراق و افغانستان آباد و آزاد شود و قیمت ها پایین بیاید و ما خوشبخت و شاد بشویم !