سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

مسابقه بزرگ «چرا تحریم شدیم؟»

    نظر

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

بحثی که این روز ها چه بین مردم و چه بین مسئولین داغ  است بحث تحریم هاست .

عده ای می گویند اگر کمی کوتاه بیاییم تحریم ها برداشته می شود و مردم میتوانند نفس راحتی بکشند ، عده دیگر اما اعتقاد دارند انرژی هسته ای بهانه است و اگر توی این مورد کوتاه آمدیم میروند سراغ گزینه بعدی و بهانه دیگری برای تحریم  و به تاریخچه تحریم ها استناد می کنند .

برخی مسئولین قول برداشته شدن تمام تحریم ها را با مذاکره و دیپلماسی داده اند که برخی دیگرشان این امر را محال میدانند . عده ای می خواهند نگرانی آمریکا و منطقه  درمورد ایران را با روشنگری و همکاری به کلی رفع کنند و به صورت منطقی و دوستانه موضوع حل و فصل شود و هرکس به حق کامل خود برسد !

***

شما فکر میکنید چرا تحریم شدیم ؟و چکار باید کرد ؟

 

 

سایت مسابقه