سفارش تبلیغ
صبا

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

پشت درهای بسته چه خبره ؟!

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

درها بسته بود که با اشتون و رفقا نشستید و یک چیزهایی گفتید . نمی دانم چه گفته بودید که کری آن جوری اشتون را بغل کرد از خوشحالی اش !

در ها بسته بود که دختر بچه ها ی کوچولو شادی کردند و به عده ی معدودی سکه دادید ، با رفقا !

درها بسته بود آن روزی که دعوت کردید از عناصر ضد انقلاب برای اینکه تا جایزه های فجر از دهن نیفتاده خودشان را به ایران برسانند...

و این روزها بیشتر درها بسته است ...

کلید را برای همین ساخته بودید ؟؟

حالا باید دوره بیفتیم و از اسرائیل درباره جزئیات توافق ژنو بپرسیم و از همسران سفرا از جشن سعد آباد و از همه کسانی که محرم شما هستند پشت این درهای بسته، که اینجا چه خبر است؟ !

آخر جناب ظریف گفته بود حتی اگر استیضاح شوم  جزئیات توافق ژنو را نخواهم گفت ...

و این داستان مدام این روزها تکرار می شود ...