كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) فاطمه

فاطمه
[ شناسنامه ]
تسليت ...... سه شنبه 86/3/29
ما اهل كوفه نيستيم؟ ...... شنبه 86/2/22
آخوند بايد روحاني باشه! ...... چهارشنبه 86/2/12
نماز به افق مريخ ! ...... دوشنبه 86/1/6
خودتون بخونيد..! ...... شنبه 85/11/28
حكومت آخوندي! ...... يكشنبه 85/11/22
بوي امتحان مياد !!! ...... سه شنبه 85/11/17
يعني ؟!!!! ...... شنبه 85/11/7
چرا آخوندها ازمريخ امده اند!؟ ...... شنبه 85/10/30
مثل اينكه تموم شد! ...... چهارشنبه 85/10/27
حاج اقا جاتون حسابي خالي بود! ...... جمعه 85/9/10
نامه ي جامعه ! ...... پنج شنبه 85/8/25
قربون دلت برم ...! ...... يكشنبه 85/8/21
چقدر حجاب؟! ...... سه شنبه 85/8/16
دوتا گلدختر ! ...... دوشنبه 85/8/8
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها