سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آخوندها از مریخ نیامده اند!!!

نامه دوم به اوباما و دوستان

    نظر

hi

دیروز داشتم در زمینه ی تلاش های بی شائبه تان در مورد ... و ... و ... مطالعه و تامل می کردم این شعر به ذهنم رسید گفتم برایتان بفرستم شما هم کمی رویش تامل کنید شاید چیزی دستگیرتان شد .

 

.

.

.

 

چراغی را که ایزد برفروزد                        هر آنکس پف کند ریشش بسوزد !حالا اگر کسی هم مثل شماها کلا ریش نداشت شاید بقیه جاهایش بسوزد .

 

از ما گفتن بود !

 

از شما هم نشنیدن و سوختن جای ریش و سایر اعضا!

 

 

 

 

 

نامه ای به اوباما